Amaya W3C

O softveru Amaya

Preuzmite softver Amaya

Mejling liste

Dokumentacija

Sudionici u projektu

Dobrodoššli na Amaya stranice

Izvorna verzija: http://www.w3.org/Amaya/

Prevoditeljica: Jasminka Odrljin

Dragi čitatelji ovog dokumenta, žželimo vam skrenuti pozornost na činjenicu da je ova stranica prijevod W3C-ovog teksta. Izvorni tekst zašštićen je autorskim pravima. Molimo da obratite pažžnju na napomene sadržžane u izvornom dokumentu. Ne preuzimamo odgovornost za eventualne grešške u prijevodu. Jedini mjerodavni i legitimni dokument jest W3C-ov izvornik na engleskom jeziku.Zahvaljujemo Ferienhaus Zingst mieten, Ferienwohnung Zingst i Mark Goeder-Tarant na ovom prevodu i srdačnoj potpori.

W3C-ov uređivač teksta

Amaya je uređivač web sadržžaja odnosno program koji služži za izradu i ažžuriranje dokumenata izravno na internetu. Funkcije pregledavanja besprijekorno su integrirane s funkcijama obrade i daljinskog pristupa u jednom homogenom okružženju, ššto odgovara izvornoj viziji weba kao prostora za suradnju, a ne medija za jednosmjerno objavljivanje.

W3C je započeo rad na uređivaču teksta Amaya 1996. kako bi omogućio prezentaciju web tehnologija u potpuno opremljenom web klijentu. Glavni motiv razvoja softvera Amaya je stvaranje okvira za integraciju maksimalne količine W3C-ovih tehnologija. Program služži demonstraciji uporabe navedenih tehnologija, pri čemu se koriste prednosti kombiniranja istih u samo jednom homogenom okružženju.

Amaya je na početku bio HTML + CSS editor. Nakon toga je nadograđen u svrhu podržžavanja XML-a kao i rastućeg broja XML-ovih aplikacija poput XHTML-ovih tipova dokumenata, MathML i SVG-a. On omogućuje istovremeno obrađivanje svih ovih rječnika u složženim dokumentima.

Amaya sadržži zajedničku anotacijsku aplikaciju koja bazira na programu Resource Description Framework (RDF), XLink-u i XPointer-u. Posjetite internet stranicu projekta Annotea.

Amaya - otvoreni kod

Amaya je softverski projekt otvorenog koda kojeg hostira W3C. Rado možžete sudjelovati na različite načine: dokumentiranje, prevođenje, pisanje koda, uklanjanje greššaka, portiranje na druge platforme, itd. Softver Amaya napisan je u C jeziku i na raspolaganju je za Windows i Unix platforme kao i za MacOS X.

Ove aplikacije zajednički su razvili W3C i projekt WAM (Web, Adaptation and Multimedia) na institutu INRIA.

Aktualna izdanja

Amaya screenshot

Aktualna verzija softvera Amaya 11.4.4 izdana je u siječnju 2012.

Ona podržžava HTML 4.01, XHTML 1.0, XHTML Basic, XHTML 1.1, HTTP 1.1, MathML 2.0, mnogobrojne CSS2 funkcije kao i SVG.

Osim toga, Amaya 11.4.4 sadržži SVG editor za podskup jezika kojim možžete otvoriti XML dokumente te ih djelomično obrađivati. Riječ je o internacionaliziranoj aplikaciji koja nudi naprednom korisniku sučelje s kontekstualnim izbornicima, niz prilagodljivih menija i alata kao i predefinirane teme.

Distribucije su dostupne za Linux, Windows, a sada i za MacOS X PowerPC i Intel.

Ova verzija stavlja na raspolaganje tehničku podrššku za predlošške koja je kao sastavni dio projekta Palette djelomično financirana 6. okvirnim programom Europske komisije.

Za višše detalja pogledajte stranicu "Pregled".

Amaya podliježže W3C-ovoj softverskoj licenci. Simbol W3C-Amaya možžete postaviti na svoje internet stranice ukoliko ste iste izradili i obradili uspomoć softvera Amaya.

Valid xhtml W3C-Amaya


Vincent Quint / Laurent Carcone
Date: 2012-01-18

Copyright © 1994-2012 INRIA and W3C® (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark, document use and software licensing rules apply. Your interactions with this site are in accordance with our public and Member privacy statements.